photo_2016-08-07_11-23-4710

همه به او میگویند کین لیواین ولی من او را استنلی کوبریک دنیای گیم میدانم….

هنوز اون تئوری ها و ابهامات و معماهای داستان بایوشاک اینفینیت را گاهی اوقات مرور میکنم درست است که همه الان کوجیما را یکه تاز کارگردان ها از نظر داستان میدانند که او هم سر فنتوم پین تو زرد از آب در آمد اما اسم کین لیواین که واقعا سبک روایت خاصی دارد کمتر بر سر زبان ها افتاده است اما این را بدانید که گیم اینفورمر او را در سال 2007 به عنوان داستان سرای دهه انتخاب کرد.
همان تئوری دنیاهای موازی و دنیاهای چندگانه و شکل گیری داستان و بیان داستان آمریکا و پیامبران و دولت مردان و هدایت انسان ها و دروغ هایی که شاید بشنویم و عمیق به آنها فکر نکنیم با استفاده از نماد گرایی و در قالب صنعتی با نام گیم که کمتر کسی به داستان و روایت در آن شاید اهمیت بدهد واقعا ستودنیست
بایو شاک اینفینیت بازی بود اگر 20 ساعت برای گیم پلی آن وقت گذاشتم 20 ساعت هم برای خواندن تحلیل داستان آن وقت باید بگذاریم….
گیم پلی ایران