• یک سر جدا شده‌ی سخنگو است که متعلق به شخصیت Ruckus the Crusher
  • بازی اصلی
  • قاب مخصوص
  • کامیون هیولایی
  • پوستر نسخه‌ی Collector’s Edition
  • محتویات نسخه‌ی Deluxe Edition
  • گلوله‌های BFG
  • سلحه و زره
  • مرحله‌ی انحصاری Cult of the Dead
  • کدهای تقلب “Wasteland Wizard”