MIDDLE – EARTH SHADOW OF MORDOR کارکرده Region All

300,000 تومان

برند:

Middle – Earth shadow of mordor یک اثر حماسی از استودیوی برادران وارنر بر اساس دنیای میانه که توسط جی آر تالکین در مجموعه کتابهای پرطرفدار و عظیم ارباب حلقه ها خلق شده ساخته شده است . البته داستان این بازی در این کتابها نوشته نشده است و داستان مابین زمان هابیت و ارباب حلقه ها میباشد . این بازی بسیار جذاب میباشد و برای کنسولهای نسل هشت و پی سی منتشر شده است .

موجود در انبار

Middle – Earth shadow of mordor یک اثر حماسی از استودیوی برادران وارنر بر اساس دنیای میانه که توسط جی آر تالکین در مجموعه کتابهای پرطرفدار و عظیم ارباب حلقه ها خلق شده ساخته شده است . البته داستان این بازی در این کتابها نوشته نشده است و داستان مابین زمان هابیت و ارباب حلقه ها میباشد . این بازی بسیار جذاب میباشد و برای کنسولهای نسل هشت و پی سی منتشر شده است .

Region