Dishonored Death of the Outsider

برند:

Dishonored یاد آور هنر و محیط پردازی در بازی ها بود …
یاد آور یک داستان خوب …
یادآور آزادی عمل تا بینهایت …
چرا باید از یک تجربه ی دیگر این عنوان استقبال نکنیم …

همیشه نام The Outsider در دنیا و شهر های Dishonored مرموزترین نام بوده است کسی که در طول داستان فقط در مورد او میشونیم حالا چه خوب و چه بد…! ولی هیچوقت خبری از او نبوده است.داستان بازی چندین ماه بعد از حوادث نسخه ی دوم به وقوع میپوندد که رکن اصلی داستانی وجود خود The Outsider است.

اما شما به زیباترین شهرها با سبک خاص معماری مختص دیس آنرد بازگشته اید که باز هم طراحی هنری فرای گرافیک فنی شما را در قالب دید از دوربین اول شخص شما را جذب خود خواهد کرد.

اما سبک بازی و المان های اصلی گیم پلی دست نخورده باقی مانده اند اما آزادی عمل نه تنها که کم نشده بلکه بیشتر شده و با وجود قهرمان جدید یعنی Billie Lurk شما قدرت های جدیدی نسبت به Corvo و Elizabeth خواهید داشت و باز هم میتوانید یک قاتل تشنه به خون باشید یا یک سایه باشید که بی سر و صدا به هدف های خود پایان میدهد و تمامی انتخاب ها و مسیر داستان در دستان شما است.

یکی از نکات جذاب این نسخه که باعث میشود که این بسته ی الحاقی را هم بازی کنیم قدرت ها و Bone Charm های جدید است که اضافه شده است که البته میتوانیم روی سرباز های مکانیکی جدید استفاده کنیم.