تو همه ی بازی هایی که بازی کردم حس های خیلی زیاد و خاصی را تجربه کردم اما یک حس بود که از همه غریب تر و خاص تر بود اما هیچوقت تکرار نشد آن هم بازگشت به Shadow Moses در Metal Gear Solid 4:Guns Of The Patriots بود
مکانی که شاید 10 سال قبلش صبح و شب خودم با Metal Gear Solid 1 را گذرانده بودم را باز ملاقات میکردم و تمامی مکان ها و اتاق ها و درها و دوربین های امنیتی و حتی کانال های زیرزمینی و تهویه هوایش را حفظ بودم اما همه چیز تماما خراب و متروک شده بود
مطمئنا کسانی که MGS 4 را بازی کردند میدانند از چه حس نابی میگویم.

photo_2016-08-08_10-27-41

photo_2016-08-08_10-27-52

photo_2016-08-08_10-28-04

photo_2016-08-08_10-28-13

photo_2016-08-08_10-28-26

photo_2016-08-08_10-28-32

چقدر تو MGS 1 اذیتم کردی و صدای آژیر در اومد تو MGS 4 ولی این شکلی بودی کلی حال کردم 🙂