دومین مسابقه پیامکی گیم پلی ایران پایان یافت به بدین ترتیب آقای سلطانی با شماره 330****0912 برنده یک بازی The Order:1886 شدند.